Dotácie pre podnikateľov aktívne pôsobiacich v umení a kultúre

Schválené od 09.10.2019
[09.10.2019]

Výzva č. 2/2020 Fondu na podporu umenia


Pre podnikateľov a iné subjekty pôsobiace v umení je možnosť získať dotácie v oblastiach:
  • divadlo - prehliadky, festivaly, súťaže, aktivity nezávislých divadiel a zoskupení,..,
  • vizuálne umenie - výstavy, prezentácie, aktivity nezávislých galérií a organizácií, medzinárodné mobility,..
  • vydávanie internetových časopisov, (a distribúcia) tlačených časopisov,
  • tradičná kultúra a folklorizmus, kultúrno-osvetové aktivity.

Kto môže žiadať o dotáciu?

Subjekty musia pôsobiť v danej oblasti umenia a kultúry. Ide o malé a stredné podniky, mimovládne organizácie, vysoké školy, samosprávu.

Dokedy je možné žiadať o dotáciu?

Do 21.10.2019.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu