Nový spôsob odpisovania budov slúžiacich na ubytovanie vlastných zamestnancov

Pripravované od 31.12.2019 - Číslo zákona: 595/2003
[08.10.2019]

Zákon o dani z príjmov


Poslanci navrhujú novelu zákona o dani z príjmov, ktorá zavádza osobitný typ daňového zvýhodnenia v podobe kratšej doby odpisovania pre daňovníka, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnávajúcim viac ako 49 zamestnancov, pre presne vymedzený typ budov slúžiacich v prevažnej miere na ubytovanie vlastných zamestnancov. Títo zamestnávatelia budú môcť odpisovať budovy zaradené do odpisovej skupiny č. 6 (skupina s dobou odpisovania 40 rokov) počas doby odpisovania 6 rokov, ak pôjde o ich vlastné budovy slúžiace najmenej v rozsahu 70 % na ubytovanie vlastných zamestnancov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu