Poskytovanie ubytovania pre zamestnanca bude oslobodené od dane z príjmu

Pripravované od 31.12.2019 - Číslo zákona: 595/2003
[08.10.2019]

Zákon o dani z príjmov


Poslanci navrhujú novelu zákona o dani z príjmov, na základe ktorej budú oslobodené od dane z príjmov nepeňažné plnenia poskytované zamestancom za účelom zabezpečenia ubytovania, a to nasledovne:
  • ak pracovný pomer trvá menej ako 24 mesiacov, tak oslobodenie sa vzťahuje na plnenie do výšky 100 EUR/mesačne;
  • ak pracovný pomer trvá aspoň 24 mesiacov, tak oslobodenie sa vzťahuje na plnenie do výšky 350 EUR/mesačne.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu