Bezplatné konzultácie s expertom pre podnikateľov, ktorí chcú expandovať do zahraničia

Schválené od 02.10.2019
[02.10.2019]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP - Krátkodobé individuálne poradenstvo


SBA ponúka bezplatné individuálne konzultácie v rozsahu 10 hodín efektívnych rád a riešení problémov od experta pre podnikateľov, ktorí chcú podnikať v zahraničí.

V akých oblastiach je možné sa poradiť?

  • marketing,
  • financovanie,
  • právo a legislatíva,
  • manažment,
  • účtovníctvo,
  • dane,
  • tematika alternatívnych obchodných platforiem.

Kto môže využiť odborné konzultácie?

Malý a stredný podnik so sídlom v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského.

O konzultácie môžete žiadať priebežne do uzavretia výzvy.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu