Podpora IT projektov zameraných na kybernetickú bezpečnosť a internetové vzdelávanie

Schválené od 02.10.2019
[02.10.2019]

Výzva SK-NIC, a. s. na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory projektov internetovej komunity z Fondu SK-NIC pre MALÉ PROJEKTY


Nadácia Pontris podporí začínajúce inovatívne projekty zamerané na vzdelávanie v informačno-komunikačných technológiách (IKT) a informačnej/kybernetickej bezpečnosti vo výške max. 10 000 EUR na projekt.

Aké projekty získajú podporu?

  • efektívne využívajúce IKT k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách,
  • zvyšujúce informačnú resp. kybernetickú bezpečnosť, t.j. bezpečnosť v spojení s elektronickým prostredím.

Kto môže o podporu žiadať?

  • podnikatelia, ktorých celková suma majetku ≤ 350 000 EUR, s čistým obratom ≤ 700 000 EUR/rok a priemerný počet ich zamestnancov je max. 10,
  • fyzické osoby spôsobilé na právne úkony,
  • nadácie, občianske združenia, štátne správa, samospráva, školy,...
Žiadosti o finančnú podporu môžete podať do 31.10.2019.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu