Ekologická poľnohospodárska výroba bude upravená v novom zákone

Schválené od 01.01.2021
[18.09.2020]

Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe


Parlament schválil nový zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ktorý upravuje pravidlá ekologickej poľnohospodárskej, práva a povinnosti osôb vykonávajúcich ekologickú poľnohospodársku výrobu, postup vstupného preverenia predpokladov pre ekologickú poľnohospodársku výrobu, vedenie registrov prevádzkovateľov aj inšpekčných organizácií, označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby ai.
Novým postupom prinášajúcim negatívne dopady na podnikateľov je zavedenie povinného vstupného preverenia predpokladov pre ekologickú výrobu ako podmienky pre zápis prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov vedeného kontrolným ústavom. Vstupné preverenia vykoná inšpekčná organizácia, s ktorou záujemca o zápis do registra uzavrie zmluvu o výkone vstupného preverenia a následne ju požiada o preverenie. Zápis do registra bude možný len na základe odporúčania inšpekčnej organizácie.
Súčasne dochádza k zvýšenie pokút za porušenie zákona, a to až do výšky 50.000 EUR.  
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu