Ekologická poľnohospodárska výroba bude upravená v novom zákone

Pripravované od 01.01.2021
[26.09.2019]

Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh nového zákona upravujúceho ekologickú poľnohospodársku výrobu.
Zákon upravuje najmä:
  1. povinnosti prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby, napr. prevádzkovateľ musí mať uzavretú písomnú zmluvu s inšpekčnou organizáciou o výkone úradnej kontroly u prevádzkovateľa a certifikácie počas celej doby, po ktorú je zapísaný v registri prevádzkovateľov, informovať inšpekčnú organizáciu o dovoze produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby z tretích krajín najneskôr desať dní pred týmto dovozom;
  2. označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby logom Európskej únie a grafickým znakom ekologickej poľnohospodárskej výroby;
  3. vedenie registra prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby (podmienkou pre zápis prevádzkovateľa do registra vedeného kontrolným ústavom bude podľa nového odporučenie inšpekčnej organizácie na základe vstupného preverenia vykonaného touto inšpekčnou organizáciou. Kto chce vykonávať ekologickú poľnohospodársku, t. j. chce sa dať registrovať do registra prevádzkovateľov, musí najprv uzatvoriť zmluvu s inšpekčnou organizáciou, ktorej predmetom bude výkon vstupného preverenia);
  4. orgány štátnej správy a povinnosti inšpekčných organizácií.
Za porušenie tohto zákona hrozí podnikateľom pokuta až do výšky 50.000 EUR. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu