Podpora cezhraničnej spolupráce SR – Maďarsko, ochrany a rozvoja kultúrneho a prírodného dedičstva

Schválené od 18.09.2019
[18.09.2019]

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SR – Maďarsko.


Podnikatelia môžu získať podporu na cezhraničnú spoluprácu, ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva.
Cieľom je zvýšiť súdržnosť, šetrnosť k životnému prostrediu a konkurencieschopnosť v rámci slovensko-maďarského pohraničného regiónu.

Podporené projekty sa musia orientovať na rozvoj:

  • kultúrneho dedičstva - zlepšovanie služieb cestovného ruchu, renovačné, konzervačné práce,
  • prírodného dedičstva - budovanie turistickej infraštruktúry, vodných a turistických trás, ekocentrá, cyklotrasy, prístupové cesty,
  • turistických atrakcií zameraných na oddych a zábavu, propagačné materiály.

Pre koho je výzva určena?

Veľké, malé a stredné podniky, samospráva, štátna správa, akademický sektor, mimovládne organizácie.
Hodnotiace kolá sa uzatvárajú 30. 09. 2019 a 15.01.2020.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu