Podpora pre podnikateľov s aktivitami v rôznych oblastiach výskumu a vývoja

Schválené od 18.09.2019
[18.09.2019]

Výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením VV 2019


Výzva určená pre podnikateľov s aktivitami vo výskume a vývoji (VaV) v rôznych oblastiach.
Cieľom výzvy je zvýšiť kvalitu VaV prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť VaV.
Žiadateľ sám určuje zameranie, ciele a náplň projektov VaV, rovnako aj odbor vedy a techniky.

Požiadavky na projekty:

  • projekty môžu mať charakter základného výskumu, aplikovaného výskumu alebo vývoja, avšak nie zmiešaný charakter,
  • riešenie bude mať priame využitie v praxi.

Kto môže žiadať o podporu?

Slovenské právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja.
Dátum ukončenia výzvy je 12. 11. 2019.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu