Zvyšuje sa suma oslobodená od dane z príjmu poskytovaná zamestnávateľom zamestnancovi na ubytovanie

Schválené od 01.01.2020 - Číslo zákona: 595/2003
[13.09.2019]

Zákon o dani z príjmov


Parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov upravujúcu sumy príspevkov poskytovaných zamestnávateľmi, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov.
Zvyšuje sa suma oslobodenia nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi na ubytovanie z pôvodných 60 EUR na 100 EUR. Podľa prechodného ustanovenia sa oslobodenie tohto typu nepeňažného príjmu zamestnancov použije prvýkrát pri poskytnutí ubytovania po 31. decembri 2019.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu