Dotácie pre podnikateľov na skvalitnenie života v meste inovatívnym projektom (Smart City)

Schválené od 11.09.2019
[11.09.2019]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách


Možnosť pre podnikateľov zapojiť sa do zlepšenia života v mestách svojimi inovatívnymi projektami, na ktoré môžu získať dotáciu.
Výzva má dve fázy:
  1. vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, analýza potenciálu projektu,
  2. podpora implementácie projektu v slovenskom meste.

O aké inovácie ide?

  • nový/zdokonalený výrobok, služba, výrobný postup, distribučná metóda,
  • nový spôsob organizácie podniku, pracoviska,
  • prenos poznatkov vedy a techniky do praxe,
  • nákup výrobno-technických a obchodných skúsostí, získavanie licenčných práv,
  • účinnejšie využívanie prírodných zdrojov a energie,
  • zavedenie moderných metód v predvýrobných etapách, ...

Kto môže žiadať o dotáciu?

Malý a stredný podnik.

Do kedy treba podať žiadosť?

Najneskôr do 4.10.2019.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu