Nové podmienky pre traktory a ostatné vozidlá s obmedzenou prevádzkou

Pripravované od 01.01.2020 - Číslo zákona: 132/2018
[09.09.2019]

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela vyhlášky upravujúca technické požiadavky na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania.
   
Novela upravuje niektoré podmienky pre jednotlivo schvaľované vozidlá s obmedzenou prevádzkou, ktorými sú predovšetkým vozidlá používané v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve ako napríkad traktory. 

Medzi technické požiadavky pre vozidlá, ktorým bude udelené vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou sa dopĺňa:
  1. vozidlá musia byť označené označením pre pomalé vozidlá;
  2. vozidlá budú mať najväčšiu rýchlosť 25 km · h-1;
  3. vozidlá musia byť označené identifikačným číslom vozidla VIN a komerčne vyrábané vozidlo musí mať výrobný štítok.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu