Možnosť pre Startup-istov získať expertné poradenstvo v hodnote do 25 000,- EUR

Schválené od 04.09.2019
[04.09.2019]

Výzva na podporu startupov v rámci komponentu 2 - konzultácia a odborné poradenstvo (mentoring) - Schéma na podporu startupov - STARTUP SEA


Podpora pre podnikateľov vo forme konzultácií a odborného poradenstva bez spolufinancovania až do výšky 25000,- EUR.

Čo môžete získať?

  • konzultácie, poradenstvo s Vami zvoleným expertom (z databázy expertov) v rozsahu max. 10 hodín/týždeň
  • úhradu nákladov spojených s poskytovaním konzultácií a poradenstva do max. 25 000,- EUR

O aké konzultácie ide?

Konzultácie sú spojené so:
  • spracovaním štúdie realizovateľnosti,
  • dokončením vývoja produktu, zhotovením funkčného prototypu, vrátane testovania a úvodnej prezentácie,
  • programovaním, marketingom, kampaňou na zabezpečenie testovania myšlienky a prototypu s reálnymi potenciálnymi klientmi,
  • cenotvorbou, marketingovým prieskumom, vytváraním projektového tímu a súvisiacimi aktivitami.

Pre koho je výzva určená?

Pre malý a stredný podnik s dátumom registrácie najviac 5 rokov so sídlom/miestom podnikania v SR.

Do výzvy sa môžete zapojiť do 08. 09. 2019.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu