Zníženie dane z motorových vozidiel pre platiteľov mýtneho

Pripravované od 01.01.2020 - Číslo zákona: 361/2014
[30.08.2019]

Zákon o dani z motorových vozidiel


Poslanci predložili návrh novely zákona o dani z motorových vozidiel, ktorá upravuje výšku zdanenia motorových vozidiel.
Zákonom dochádza k zníženiu výšky daní z motorových vozidiel pre vozidlá nad 3,5t, teda vozidlá, ktoré v súčasnosti platia mýtne poplatky za používanie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest 1 triedy, a to formou navýšenia úľav následovne: na 50% (v súčasnosti je úľava 25%) prvé 3 roky, potom na 40% (v súčasnosti je úľava 20%) ďalšie 3 roky na 30% (v súčasnosti je úľava 15%) ďalšie 3 roky. Zároveň sa zrušuje navyšovanie oproti základným sadzbám v neskoršom veku vozidla.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu