Nový vzor súhrnného výkazu k DPH

Pripravované od 31.12.2019
[29.08.2019]

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty


Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania opatrenie zavádzajúce nový vzor súhrnného výkazu k DPH. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu