Zamestnanci starajúci sa o dieťa (bez ohľadu na vek) budú mať nárok na 5 týždňov dovolenky

Pripravované od 31.12.2019 - Číslo zákona: 311/2001
[29.08.2019]

Zákonník práce


Poslanci predložili na schválenie návrh novely zákonníka práce, ktorá upravuje minimálnu výmeru dovolenky zamestnancov.
Novela zvýšuje základnú výmery dovolenky na dobu najmenej päť týždňov aj pre zamestnancov trvalo starajúcich sa o dieťa, pričom vek zamestnanca nie je rozhodujúci. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu