Podpora 10000 EUR pre podnikateľov BA kraja na architektúru

Schválené od 28.08.2019
[28.08.2019]

Riadna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku ODVETVIE: ARCHITEKTÚRA


Podnikatelia môžu získať finančnú pomoc na architektonické služby prostredníctvom kreatívneho vouchera do výšky 10000 EUR, ktorý pokryje 50 % oprávnených nákladov žiadateľa.

Aké služby môžu byť podporené?

  • architektonické konzultácie a poradenstvo
  • architektonické, interiérové, krajinársko-záhradné štúdie
  • návhové dokumentácie
  • dokumentácie pre územné rozhodnutie

Kto môže žiadať o podporu?

Mikro, malý a stredný podnik v BA kraji.

Čo urobiť pre získanie vouchera?

Vybrať realizátora služby a registrovať sa na vytvor.me do 11.09.2019.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu