Zníženie sankcií za neuhradenie mýta na pozemných komunikáciách

Pripravované od 11.11.2019 - Číslo zákona: 474/2013
[28.08.2019]

Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií


Poslanci predložili návrh novely zákona o výbere mýta, cieľom ktorého je zníženie tvrdosti zákona voči vodičom a prevádzkovateľom vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3 500 kg. Podľa súčasnej úpravy sú tieto osoby neprimerane prísne a viacnásobne pokutované za porušenie jednotlivých povinností na úseku výberu mýta a touto novelou dochádza k zníženiu výšky pokút.
Za priestupok spočívajúci v neuhradení mýta hrozí vodičovi podľa nového pokuta vo výške päťdesiatnásobku nedoplatku mýta, najviac však 800 eur, a v blokovom konaní vo výške tridsaťnásobku nedoplatku mýta. Ak nie je možné určiť výšku nedoplatku mýta, uloží sa pokuta vo výške 500 eur. Prevadzkovateľovi vozidla za tento delikt hrozí pokuta vo výške od 100 eur do 600 eur (ak prevádzkovateľ vozidla uhradí nedoplatok mýta do 24:00 nasledujúceho kalendárneho dňa pokuta sa neuloží).

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu