Prevádzkovatelia stravovacích zariadení budú povinní informovať o pôvode použitého mäsa

Schválené od 14.12.2019 - Číslo zákona: 152/1995
[17.09.2019]

Zákon o potravinách


Parlament schválil novelu zákona o potravinách, ktorá stanovuje povinnosť prevádzkovateľa zariadenia spoločného stravovania poskytnúť konečnému spotrebiteľovi informáciu o krajine pôvodu mäsa, ktoré zariadenie spoločného stravovania použilo pri príprave konkrétneho pokrmu alebo jedla.
V súčasnosti je povinné označovať na etikete mäso, ktoré je určené na dodanie konečnému spotrebiteľovi alebo zariadeniam spoločného stravovania, vymedzenými údajmi, vrátane informácie o krajine, v ktorej sa uskutočnil chov, informácie o krajine, v ktorej bolo zviera zabité a kódu dodávky. Prevádzkovatelia zariadení spoločného stravovania teda túto informáciu majú k dispozícii. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu