Nový vzor daňového priznania k DPH

Schválené od 01.01.2020
[13.12.2019]

Opatrenie Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty


Ministerstvo financií schválilo opatrenie upravujúce vzor tlačíva daňového priznania k DPH.
Nový vzor daňového priznania zohľadňuje zmeny vykonané v zákone o dani z pridanej hodnoty, ktorého novela je v legislatívnom procese a má nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2020, a to hlavne v súvislosti s novým inštitútom oslobodenia od dane pre transakcie týkajúce sa surovej ropy a minerálnych olejov, čím sa umožní obchodovanie s uskladnenou surovou ropou, motorovou naftou a benzínom na medzinárodných burzách.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu