Nové vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

Pripravované od 31.10.2019 - Číslo zákona: 328/2016
[14.08.2019]

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela vyhlášky ustanovujúcej vzory podaní do registra partnerov verejného sektora.   V nadväznosti na novelizáciu zákona o registri partnerov verejného sektora dochádza aj k úprave tejto vyhlášky. 
Konkrétne zavádza vzory podaní na zápis, zmenu a výmaz údajov o partnerovi verejného sektora - fyzickej osobe v postavení podnikateľa, ktoré doteraz v právnej úprave absentovali. V tejto súvislosti dochádza aj k zmene vo formulároch na zápis fyzickej osoby, pri ktorej sa už nebude zapisovať identifikačné číslo organizácie a miesto podnikania, ale len jej dátum narodenia a bydlisko. Rovnako vo vyhláške dochádza k zmene v podaní – Oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod, zavedením možnosti tzv. dobrovoľného overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (teda overenia mimo verifikačných udalostí uvedených v zákone) a zároveň v tomto podaní dochádza k vypusteniu časti vyhlásenia oprávnenej osoby kde táto prehlasuje, že nedošlo k zmenám údajov uvedených v poslednom verifikačnom dokumente. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu