Nové vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

Schválené od 01.11.2019 - Číslo zákona: 328/2016
[07.10.2019]

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora


Ministerstvo schválilo novelu vyhlášky ustanovujúcu vzory podaní do registra partnerov verejného sektora. V nadväznosti na novelizáciu zákona o registri partnerov verejného sektora dochádza aj k úprave tejto vyhlášky. 
Konkrétne zavádza vzory podaní na zápis, zmenu a výmaz údajov o partnerovi verejného sektora - fyzickej osobe v postavení podnikateľa, ktoré doteraz v právnej úprave absentovali. V tejto súvislosti dochádza aj k zmene vo formulároch na zápis fyzickej osoby, pri ktorej sa už nebude zapisovať identifikačné číslo organizácie a miesto podnikania, ale len jej dátum narodenia a bydlisko. Rovnako vo vyhláške dochádza k zmene v podaní – Oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod, zavedením možnosti tzv. dobrovoľného overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (teda overenia mimo verifikačných udalostí uvedených v zákone) a zároveň v tomto podaní dochádza k vypusteniu časti vyhlásenia oprávnenej osoby kde táto prehlasuje, že nedošlo k zmenám údajov uvedených v poslednom verifikačnom dokumente. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu