Posúva sa prechodné obdobie pre povinné získanie kvalifikácie v obore sociálnej práce

Schválené od 01.11.2019 - Číslo zákona: 219/2014
[23.09.2019]

Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny


Parlament schválil novelu zákona o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny, ktorou sa predlžuje prechodné obdobie pre získanie potrebnej kvalifikácie.
U sociálnych pracovníkov, ktorí vykonávajú sociálnu prácu v špecializovanom odbore sociálnej práce (sociálnu posudkovú činnosť alebo sociálnu kuratelu) a nespĺňajú podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon špecializovanej odbornej činnosti, ktorou je absolvovanie akreditovaného špecializačného vzdelávacieho programu, sa predlžuje obdobie na splnenie tejto podmienky z 31. decembra 2020 na 31. decembra 2022. Je to z dôvodu nevytvorených podmienok na zabezpečenie možnosti absolvovať akreditovaný špecializačný vzdelávací program.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu