Údaje o konečných užívateľoch výhod budú verejne dostupné

Schválené od 31.10.2020 - Číslo zákona: 272/2015
[02.10.2020]

Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci


Parlament schválil novelu zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci upravujúcu verejnú dostupnosť údajov o konečných užívateľoch výhod.
Podľa nového verejne prístupnými údajmi o konečnom užívateľovi výhod zapísanými v registri právnických osôb sú meno, priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, adresa pobytu a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod. Tieto údaje bude poskytovať štatistický úrad prostredníctvom svojho webového sídla, pričom takto sprístupnené údaje sú bezplatné.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu