Údaje o konečných užívateľoch výhod budú verejne dostupné

Pripravované od 10.01.2020 - Číslo zákona: 272/2015
[12.08.2019]

Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci upravujúca verejnú dostupnosť údajov o konečných užívateľoch výhod.
Podľa nového verejne prístupnými údajmi o konečnom užívateľovi výhod zapísanými v registri právnických osôb sú meno, priezvisko, mesiac a rok narodenia, štátna príslušnosť, štát pobytu a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod. Tieto údaje bude poskytovať štatistický úrad prostredníctvom svojho webového sídla, pričom takto sprístupnené údaje sú bezplatné.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu