Osoby poskytujúce služby s virtuálnymi aktívami budú potrebovať špeciálnu živnosť

Pripravované od 10.01.2020 - Číslo zákona: 455/1991
[12.08.2019]

Zákon o živnostenskom podnikaní


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela živnostenského zákona upravujúca podnikanie v oblasti virtuálnych mien.
V záujme evidencie poskytovateľov zmenárenských služieb medzi virtuálnymi aktívami a nekrytými menami (fiat menami), resp. poskytovateľov služieb peňaženky, novela zavádza povinnosť získania živnostenského oprávnenia pre poskytovanie týchto služieb. Ide o viazanú živnosť označenú ako poskytovanie služieb zmenárne virtuálnych aktív, resp. poskytovanie služieb peňaženky virtuálnych aktív.
Oprávnenie vydané na živnosť, ktorá svojím obsahom spĺňa znaky poskytovania služieb zmenárne virtuálnych aktív alebo poskytovania služieb peňaženky virtuálnych aktív vydané do 9. januára 2020 zanikne 30. apríla 2020.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu