K medzinárodným prihláškam ochranných známok bude možné prikladať aj zoznamy v anglickom jazyku

Schválené od 01.10.2019 - Číslo zákona: 567/2009
[05.08.2019]

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach


Úrad priemyselného vlastníctva schválil novelu vyhlášky k zákonu o ochranných známkach, na základe ktorej je možné k žiadosti o zápis medzinárodnej ochrannej známky do registra ochranných známok Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva priložiť preklad zoznamu tovarov alebo služieb do francúzskeho aj anglického jazyka. Pôvodne bolo možné takto učiniť len vo francúzštine. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu