Za nelegálne zamestnávanie sa nebude považovať ani pomoc rodinných príslušníkov v s.r.o.

Pripravované od 31.12.2019 - Číslo zákona: 82/2005
[05.08.2019]

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novely zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorý rozširuje možnosti podnikateľov využiť pomoc rodinných príslušníkov aj v s.r.o.
Za nelegálne zamestnávanie, resp. nelegálnu prácu nebude považovaná, pomoc rodinných príslušníkov:
  • podnikateľovi fyzickej osobe
  • jednoosobovej s.r.o., ak jediným spoločníkom je fyzická osoba.
Musia ísť vždy o príbuzného:
- v priamom rade, súrodenca alebo manžela tejto fyzickej osoby alebo tohto spoločníka
- ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku alebo je žiakom/ študentom do 26 rokov. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu