Oddlžovanie fyzických osôb konkurzom alebo splátkovým kalendárom

Schválené od 01.03.2017 - Číslo zákona: 7/2005
[09.02.2018]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii


Novela zákona o konkurze a reštrukturalizáci mení spôsob oddlžovania fyzických osôb a zavádza 2 modely riešenia úpadku: 
  • predajom jej majetku a rýchlym oddlžením - konkurz alebo
  • reštrukturalizáciou záväzkov podľa splátkového kalendára.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu