Podnikatelia získajú podporu na obstaranie ubytovacích domov pre robotníkov či sociálnych zariadení

Schválené od 01.01.2020 - Číslo zákona: 150/2013
[27.06.2019]

Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania


Parlament schválil novelu zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorou došlo k rozšíreniu účelov, na ktoré bude možné čerpať podporu.
Novela upravuje podmienky pre podporu:
  1. nájomných bytov obstarávaných právnickými osobami (zvyšuje sa limit priemernej podlahovej plochy týchto nájomných bytov, umožňuje sa nastavenia si vlastných podmienok pre prenájom bytu),
  2. dlhodobého ubytovávania (ubytovacie zariadenia), ktorým sa okrem iného podporuje mobilita pracovnej sily,
  3. obstarávania sociálnych zariadení súkromnými subjektmi, ktoré boli doposiaľ z tejto podpory vylúčené.
Zavádza sa nový účel podpory, ktorým je obstaranie ubytovacieho domu, či už jeho výstavbou alebo jeho kúpou. Ide o budovu na bývanie s dlhodobým ubytovaním určenú predovšetkým na bývanie pre zamestnancov podnikateľských subjektov, ktoré zamestnávajú ľudí zo vzdialenejších miest. Zákon presne definuje, čo musí takéto zariadenie a jednotlivé bunky spĺňať. Podpora zo ŠFRB bude poskytovaná vo forme úveru, pričom zákon vo všeobecnosti umožňuje poskytnúť túto podporu až do výšky 100 % obstarávacej ceny s lehotou splatnosti do 40 rokov a zároveň ustanovuje maximálny limit výšky úveru (pre ubytovacie domy bude limit 1 000 eur na 1m2). 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu