Jednoduchšia autorizácia elektronických dokumentov

Schválené od 01.11.2017 - Číslo zákona: 305/2013
[11.09.2017]

Zákon o e-Governmente


Novela prináša možnosť autorizovať podanie t. j. podpisovať sa v prostredí ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) aj použitím len elektronického občianskeho preukazu (OP), konkrétne zadaním bezpečnostného osobného kódu na OP ako potvrdenie súhlasu s podaním/odoslaním podania, pričom už nebude nevyhnutné použiť len kvalifikovaný elektronický podpis (možnosť výberu). 

Ide o spôsob, ktorý sa dnes používa napríklad na potvrdzovanie prijatia správ v elektronickej schránke a rozširuje sa aj v osobitných konaniach, ako alternatíva k bežnému podpisovaniu. Držiteľ OP s elektronickým čipom bude môcť cez ÚPVS využívať elektronické služby v plnom rozsahu, bez potreby obstarávania ďalších technických, či programových prostriedkov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu