Zmierňuje sa povinnosť nechať overiť účtovnú závierku audítorom

Schválené od 01.01.2020 - Číslo zákona: 431/2002
[16.10.2019]

Zákon o účtovníctve


Parlament schválil novelu zákona o účtovníctve, ktorá upravuje povinnosť nechať schváliť účtovnú závierku audítorom.
  
Povinnosť nechať overiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou je závislá od splnenia zákonných kritérií. Zákon sa na základe novely upravuje tak, že dochádza k zvýšeniu veľkostných podmienok o 100 % súčasných rozhodujúcich podmienok, ktorými sú celkový majetok (suma sa mení z 1 000 000 eur na 2 000 000 eur) a čistý obrat účtovnej jednotky (suma sa mení z 2 000 000 eur na 4 000 000 eur). 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu