Upravujú sa sumy životného minima

Schválené od 01.07.2019 - Číslo zákona: 183/2019
[25.06.2019]

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima


Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky upravuje s účinnosťou od 1. júla 2019 sumy životného minima. 
Ak ide o:
  • jednu plnoletú fyzickú osobu na sumu 210,20 eura (pôvodne 205,07 eura) mesačne;ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu na sumu 146,64 eura (pôvodne 143,06 eura) mesačne;
  • zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa na sumu 95,96 eura (pôvodne 93,61 eura) mesačne.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu