Živnostenské úrady budú sprostredkovávať aj zmeny zápisov predmetu podnikania v obchodnom registri

Pripravované od 30.09.2020 - Číslo zákona: 455/1991
[13.06.2019]

Živnostenský zákon


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela živnostenského zákona, ktorá rozširuje možnosti živnostenských úradov vo vzťahu k zápisom do obchodného registra.
Živnostenské úrady ako jednotné kontaktné miesta budú môcť sprostredkovať záujemcom vo vzťahu k obchodnému registru aj podanie návrhu na zápis zmeny údajov o predmete podnikania alebo činnosti zapisovaného do obchodného registra. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu