Podnikatelia môžu získať až 5 000 € na dizajnérske služby

Schválené od 12.06.2019
[12.06.2019]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku ODVETVIE: DIZAJN


Podnikatelia môžu získať finančnú pomoc na dizajn prostredníctvom kreatívneho vouchera do výšky 5000 EUR, ktorý pokryje 50 % oprávnených výdavkov žiadateľa.

Aké dizajnérske služby môžu byť podporené?

  • interiérový a produktový dizajn
  • komunikačný dizajn - vizuálna identita značky, obalový dizajn pre produkt, tvorba autorského písma,..
  • módne návrhárstvo - textilný a odevný dizajn

Kto môže žiadať o podporu?

Mikro, malý a stredný podnik.

Čo urobiť pre získanie vouchera?

Vybrať realizátora služby a registrovať sa na vytvor.me, podnikatelia z BSK do 31.07.2019,podnikatelia mimo BSK do 30.06.2019.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu