Bezplatná pomoc pri vytváraní obchodného profilu pre získanie zahraničného obchodného partnera

Schválené od 12.06.2019
[12.06.2019]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP - Príprava podkladov na vytvorenie a promovanie obchodných a technologických profilov spoločností.


SBA ponúka bezplatné individuálne konzultácie podnikateľom, ktorí chcú získať nových medzinárodných obchodných partnerov.

Aké benefity získate?

  • pomoc s prípravou podkladov na vytvorenie a promovanie obchodných a technologických profilov spoločnosti za účelom nájdenia zahraničného obchodného partnera
  • osobné návštevy spoločnosti pre oboznámenie sa s jej činnosťou, skvalitnenie prípravy podkladov profilu
  • postúpenie podkladov na spracovanie do Partnering Opportunities Database

Kto a dokedy môže o konzultácie žiadať?

Malý a stredný podnik so sídlom/miestom podnikania v ktoromkoľvek samosprávnom kraji okrem Bratislavského. Žiadosti posielajte do uzavretia výzvy, resp. do vyčerpania stanoveného rozpočtu.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu