Ukončenie používania elektronickej registračnej pokladnice môže vykonať aj sám podnikateľ

Pripravované od 01.01.2020 - Číslo zákona: 289/2008
[12.06.2019]

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice upravujúci ukončenie používanie registračných pokladníc.
Nakoľko dochádza k ukončenie používania elektronických registračných pokladníc a k ukončenie činnosti servisných organizácií novela ustanovuje, že ukončenie používania elektronickej registračnej pokladnice môže vykonať aj samotný podnikateľ alebo ním poverená osoba.
Tieto osoby môžu vybrať fiskálnu pamäť a uložiť údaje z tejto pamäte na dátové médium spolu so zápisom príslušných záznamov do knihy elektronickej registračnej pokladnice. Zároveň sú povinní uchovať vybranú fiskálnu pamäť, dátové médium a knihu elektronickej registračnej pokladnice v zákonom ustanovenej lehote.  
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu