Daňové subjekty už nebudú žiadať o registráciu správcu dane, ten ich zaregistruje automaticky sám

Pripravované od 31.12.2020 - Číslo zákona: 563/2009
[12.06.2019]

Zákon o správe daní


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novely zákona o správe daní upravujúci registráciu k dani.
Daňové subjekty, ktoré sú zapísané v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, nemusia žiadať o registráciu správcu dane, ale správca dane ich zaregistruje z úradnej moci do 30 dní od zverejnenia v uvedenom registri. Daňový subjekt, ktorý nie je zapísaný v tomto registri, bude zaregistrovaný z úradnej moci na základe prvého podaného daňového priznania.
Uvedeným osobám oznámi v rozhodnutí o registrácii správca dane pridelené DIČ aj osobný účet daňovníka.
Zároveň daňové subjekty nemusia nahlasovať správcovi dane zmeny údajov (napr. zmenu sídla, zmenu priezviska), ak si túto povinnosť plnia voči inej inštitúcii, ktorá ich oznamuje finančnej správe.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu