Daňové subjekty už nebudú žiadať o registráciu k dani správcu, ten ich zaregistruje automaticky sám

Schválené od 01.01.2021 - Číslo zákona: 595/2003
[02.12.2020]

Zákon o dani z príjmov


Parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov, ktoru znižuje administratívnu záťaž podnikateľov zavedením automatickej registrácie k dani.
Daňové subjekty, ktoré sú zapísané v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, nemusia žiadať o registráciu správcu dane, ale správca dane ich zaregistruje z úradnej moci. Fyzická osoba, ktorá nie je zapísaná v tomto registri, bude zaregistrovaná z úradnej moci na základe prvého podaného daňového priznania. Pre ostatné subjekty zostáva zachovaná registračná povinnosť.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu