V rámci daňovej kontroly môžu skontrolovať aj dodržiavanie iných predpisov, napr. o účtovníctve

Pripravované od 31.12.2019 - Číslo zákona: 563/2009
[12.06.2019]

Zákon o správe daní


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novely zákona o správe daní upravujúci daňovú kontrolu.
Zavádza sa možnosť rozšíriť vykonávanú daňovú kontrolu nielen o inú daň a zdaňovacie obdobie, ale aj o kontrolu iného predpisu, napr. zákona o účtovníctve.
V zápisnici o začatí daňovej kontroly naďalej nebude musieť byť uvedený ani dôvod začatia daňovej kontroly.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu