Ak si subjekt nesplní povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky, úrad ho vyzve k oprave

Schválené od 01.01.2020 - Číslo zákona: 563/2009
[17.10.2019]

Zákon o správe daní


Parlament schválil novelu zákona o správe daní upravujúcu postup pri elektronickej komunikácii s finančnou správou.
Daňové subjekty, na ktoré sa vzťahuje povinnosť elektronickej komunikácie s finančnou správou, a ktoré doručia podania s predpísanou štruktúrovanou formou inak, ako prostredníctvom elektronickej podateľne finančnej správy, napr. listinne alebo cez portál ÚPVS, budú vyzvané na správne doručenie tohto podania. Až keď daňový subjekt tejto výzve nevyhovie, bude sa považovať takéto podanie za nepodané.  
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu