80 hodín bezplatného poradenstva s odborníkom šitých pre Váš biznis

Schválené od 11.06.2019
[11.06.2019]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v regiónoch, dlhodobé individuálne poradenstvo.


Podnikatelia majú posledný týždeň na uchádzanie sa o dlhodobé bezplatné poradenstvo s expertom priamo v regióne, v ktorom pôsobia.

Čo získate pre svoj biznis?

Komplexné poradenstvo a riešenia strategických otázok v oblastiach:
  • marketing
  • financovanie
  • právo a legislatíva
  • manažment

Koľko hodín poradenstva získate?

  • 80 hodín pre podnikateľov do 3 rokov
  • 60 hodín pre podnikateľov nad 3 roky
Prihlásiť sa môže mikro, malý a stredný podnik so sídlom v ktoromkoľvek samosprávnom kraji okrem Bratislavského najneskôr do 16.6.2019.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu