Konateľom s.r.o. nebude môcť byť osoba, na ktorú je vedená exekúcia

Schválené od 01.10.2020 - Číslo zákona: 513/1991
[01.09.2020]

Obchodný zákonník


Parlament schválil novelu obchodného zákonníka, ktorá sprísňuje podmienky pre štatutárne orgány s.r.o., tj. konateľov.
Nakoľko táto osoba má významné oprávnenia a povinnosti, je potrebné zabezpečiť, aby to bola osoba, ktorá existuje a spĺňa esenciálne predpoklady na výkon funkcie (schopnosť hospodárne a efektívne nakladať s majetkom). Podľa nových pravidiel konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba, ktorá nie je ako povinný vedená v registri poverení na vykonanie exekúcie. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu