Obchodný zákonník jasne definuje, ktoré subjekty sa zapisujú. Fakultatívne zápisy FO už nebudú možné

Schválené od 01.10.2020 - Číslo zákona: 513/1991
[01.09.2020]

Obchodný zákonník


Parlament schválil novelu obchodného zákonníka, ktorá jasne vymedzuje počet subjektov zapisovaných do obchpdného registra (zavádza sa tzv. numerus clausus).
Na základe novely sa budú do obchodného registra zapisovať len tieto subjekty (ide o tzv. numerus clausus, tj. uzatvorený zoznam):
  1. právnické osoby, ktoré možno zriadiť podľa obchodného zákonníku, tj. verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, jednoduchá spoločnosť na akcie, akciová spoločnosť, družstvo,
  2. právnické osoby, ktoré možno zriadiť podľa práva Európskej únie
  3. právnické osoby, zriadené zákonom alebo na základe zákona,
  4. štátne podniky,
  5. podniky slovenských právnických osôb a organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb
  6. podniky zahraničných právnických osôb.
Nová úprava vylučuje zapisovanie fyzických osôb, ktoré doteraz bolo možné zapísať fakultatívne. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu