Obchodný zákonník jasne definuje, ktoré subjekty sa zapisujú. Fakultatívne zápisy FO už nebudú možné

Pripravované od 30.09.2020 - Číslo zákona: 513/1991
[04.06.2019]

Obchodný zákonník


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novely obchodného zákonníka, ktorý jasne vymedzuje počet zapisovaných subjektov.
Na základe novely sa budú do obchodného registra zapisovať len tieto subjekty (ide o tzv. numerus clausus, tj. uzatvorený zoznam):
  1. právnické osoby, ktoré možno zriadiť podľa obchodného zákonníku, tj. verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, jednoduchá spoločnosť na akcie, akciová spoločnosť, družstvo,
  2. právnické osoby, ktoré možno zriadiť podľa práva Európskej únie
  3. právnické osoby, zriadené zákonom alebo na základe zákona,
  4. štátne podniky,
  5. podniky slovenských právnických osôb a organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb
  6. podniky zahraničných právnických osôb.
Nová úprava vylučuje zapisovanie fyzických osôb, ktoré doteraz bolo možné zapísať fakultatívne. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu