Do obchodného registra nebude možné zapísať žiadne obmedzenie konania štatutára

Už o 2 dni - Schválené od 01.10.2020 - Číslo zákona: 513/1991
[01.09.2020]

Obchodný zákonník


Parlament schválil novelu obchodného zákonníka, ktorá jasne upresňuje zákaz zápisu akéhokoľvek obmedzenia konania štatutárneho zástupcu za spoločnosť.

Je nesporné, že obmedzenie štatutárneho orgánu právnickej osoby konať za ňu nemá navonok žiadne právne účinky. Napriek tomu je možné sa v aplikačnej praxi registrových súdov často stretnúť s tým, že právnické osoby navrhujú do obchodného registra zapisovanie obmedzení, čo u tretích osôb môže vytvárať stav právnej neistoty. Novela preto jasne stanovuje, že do obchodného registra nebude vôbec možné zapisovať obmedzenia štatutárneho orgánu konať za zapísanú právnickú osobu. V praxi je potrebné dôsledne rozlišovať medzi určením spôsobu konania v mene spoločnosti a obmedzením oprávnenia konať v mene spoločnosti. 

Spoločnosti, ktoré majú takéto obmedzenie zapísané v obchodnom registri sú povinné tento zápis upraviť pri podaní  najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov, najneskôr však do 30. septembra 2021.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu