Žiadatelia o stimuly na vedu a výskum sa budú musieť zapísať do registra partnerov verejného sektora

Schválené od 01.09.2019 - Číslo zákona: 185/2009
[27.06.2019]

Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj


Parlament schválil novelu zákona o stimuloch pre výskum a vývoj, ktorá zavádza povinnosť pre žiadateľov o stimuly zapísať sa do registra partnerov verejného sektora.
Ide o novú podmienku pre poskytnutie stimulov. Podstatným je moment, ku ktorému sa skúma zápis do registra. Vzhľadom na to, že zmluva o poskytnutí stimulov sa uzatvára po tom, ako nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o poskytnutí stimulov, je potrebné, aby sa zápis do registra skúmal už v rámci správneho konania. V nadväznosti na uvedené bude mať žiadateľ o stimuly povinnosť byť zapísaný v registri v lehote 30 dní od podania žiadosti.
Táto povinnosť sa vzťahuje na subjekty, ktoré majú povinnosť sa do registra partnerov verejného sektora zapísať podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu