Možnosť získať bezplatne 10 hodín odborných konzultácií pre podnikateľov z BA kraja

Schválené od 03.06.2019
[03.06.2019]

Výzva na poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v BA, krátkodobé individuálne poradenstvo


SBA ponúka bezplatné individuálne konzultácie pre Vaše podnikanie v rozsahu 10 hodín efektívnych rád a odpovedí na otázky od experta v danej oblasti.

Kto môže využiť konzultácie?

Malý a stredný podnik so sídlom v BSK.

V akých oblastiach je možné sa poradiť?

  • Marketing
  • Financovanie
  • Právo a legislatíva
  • Manažment
  • Komunitárne programy EÚ
  • Elektronické podnikanie
  • Export a internacionalizácia
  • Alternatívne formy podnikania
O konzultácie môžete žiadať priebežne do uzavretia výzvy.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu