Spresňuje sa definícia "ubytovacích služieb" pre účely zníženej sadzby DPH

Pripravované od 31.12.2019 - Číslo zákona: 222/2004
[03.06.2019]

Zákon o dani z pridanej hodnoty


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložené novela zákona o DPH, ktorá zavádza novú definíciu ubytovacích služieb, na ktoré sa vzťahuje znížená sadzba DPH.
Pre účely tohto zákona sa ubytovacími službami myslí (definícia vyplýva z Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008):
  • hotelové a podobné ubytovacie služby
  • turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby
  • prevádzka táborísk a miest na kempovanie automobilov a obytných prívesov
  • ostatné ubytovacie služby, ak sú poskytnuté na obdobie kratšie ako tri mesiace.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu