Upravuje sa určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru podľa zákona o DPH

Pripravované od 31.12.2019 - Číslo zákona: 222/2004
[03.06.2019]

Zákon o dani z pridanej hodnoty


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložené novela zákona o DPH, ktorá zrovnoprávňuje určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru podľa § 8 ods. 3 zákona o DPH, ktorý nie je odpisovaným majetkom podľa zákona o dani z príjmov, s určením základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorý je odpisovaným majetkom podľa zákona o dani z príjmov. V podstate ide o drobný hmotný majetok (obstarávacia hodnota do 1700 EUR, doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok) a na účel stanovenia základu dane sa navrhuje fikcia štvorročného rovnomerného odpisovania tohto majetku.
Hlavným dôvodom úpravy základu dane pri bezodplatnom dodaní drobného hmotného majetku je zbaviť platiteľa dane povinnosti odviesť DPH z celej kúpnej ceny v prípade vyradenia drobného hmotného majetku po jeho dlhšom použití.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu