Chránené dielne a chránené pracoviská budú musieť k príspevku spísať dohodu

Schválené od 01.10.2017 - Číslo zákona: 5/2004
[31.08.2017]

Zákon o službách zamestnanosti


Parlament schválil zmenu, podľa ktorej zamestnávatelia, ktorí prevádzkujú svoju činnosť prostredníctvom chránených dielní alebo chránených pracovísk budú musieť po novom spísať dohodu o poskytnutí príspevku na prevádzkové náklady chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov.

Dnes sa príspevok poskytuje na základe žiadosti a na základe preukázaných vynaložených nákladov. Zmena je podmienená zákonom o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Podľa údajov Ministerstva práce SR sa zmena dotkne asi 7 243 zamestnávateľov a SZČO, ktorí majú postavenie chránenej dielne/chráneného pracoviska.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu