Do reštaurácie bude povolený aj vstup so zvieraťom

Pripravované od 31.12.2019 - Číslo zákona: 355/2007
[10.05.2019]

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá umožňuje prístup zvierat do reštaurácií či podobných zariadení.
Novela zákona umožňuje vstup osoby so spoločenským zvieraťom (napr. psom, mačkou) do priestorov určených na konzumáciu stravy za predpokladu, že to povolí prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania.
Prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania je v tejto súvislosti povinný:
  • zabezpečiť označenie o povolení vstupu so spoločenským zvieraťom na viditeľnom mieste pri vstupe do priestorov prevádzky určených na konzumáciu stravy tak, aby sa spotrebitelia mohli rozhodnúť, či navštívia takúto prevádzku;
  • doplniť požiadavky na hygienicko - sanitačný režim v prevádzkovom poriadku. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu