Zamestnávatelia nebudú musieť vypracovávať prevádzkové poriadky na pracoviskách s malými rizikami

Neschválené - Číslo zákona: 355/2007
[06.12.2019]

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia


Parlament neschválil novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá má za cieľ znížiť administratívnu záťaž zamestnávateľov.
Zrušuje sa povinnosť zamestnávateľov vypracovať prevádzkové poriadky:
  • pre prevádzky, v ktorých zamestnanci vykonávajú prácu v kategórii 1
  • pre prevádzky, v ktorých zamestnanci sú vystavení záťaži teplom alebo chladom, s výnimkou prevádzky, v ktorej zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu
  • pre prevádzky, v ktorých sú zamestnanci vystavení fyzickej záťaži, s výnimkou prevádzok, v ktorých zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu.
Povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia bude teda platiť len u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej, tretej alebo štvrtej kategórie. 

Zároveň sa upravuje povinnosť zamestnávateľov každoročne oznamovať úradom verejného zdravotníctva  vybrané údaje týkajúce sa zamestnancov v kategórii 2, pričom podľa nového sa budú údaje hlásiť len raz za 5 rokov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu