Dotácie bude možné získať aj na nákup vozidiel na alternatívny pohon

Pripravované od 14.10.2019 - Číslo zákona: 71/2013
[29.04.2019]

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o poskytovaní dotácií, ktorá rozširuje možnosti získania dotácií na nákup nových vozidiel využívajúcich alternatívne palivá (napr. plyn, elektrický pohon, látky z obnoviteľných zdrojov).
Dotácie budú môcť získať fyzické aj právnické osoby a výška dotácie bude najviac 25 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu