Dotácie bude možné získať aj na nákup vozidiel na alternatívny pohon

Schválené od 01.11.2019 - Číslo zákona: 71/2013
[13.09.2019]

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR


Parlament schválil novelu zákona o poskytovaní dotácií, ktorá rozširuje možnosti získania dotácií na nákup nových vozidiel využívajúcich alternatívne palivá (napr. plyn, elektrický pohon, látky z obnoviteľných zdrojov). 

Dotácie budú môcť získať fyzické aj právnické osoby a výška dotácie bude :
  • 10.000 EUR pri vozidlách z kategórie N1 a M1 (bežné autá)
  • najviac 25 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla u ostatných kategórií vozidiel
  • najviac 35 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla, ak žiadateľ o dotáciu súčasne vyradí z evidencie vozidlo so spaľovacím motorom staršie ako 15 rokov.
Podmienkou získania dotácie je prihlásenie vozidla do evidencie a vlastníctvo vozidla po dobu aspoň 2 rokov. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu